neoi5
  zai2
  编辑拼音edit jyutping

  女孩子(视情况的不同,可以指婴幼儿,也可以指青少年,指青少年时略带亲切口吻)。女仔好凑过男仔。(女孩比男孩好带。)│有几个女仔中意佢,佢都唔知拣边个好。(有几个女孩喜欢他,他都不知挑哪个好。)

  编辑解释edit jyutping

  (noun) a young lady; a girl

  编辑英文解释edit jyutping

  影视原声:

  我会同个女仔讲三个字 「大话西游之仙履奇缘」发音

  错喇。你睇嗰个女仔。 「少林足球」发音

  唔讲笑喇,人家女仔嚟咖嘛。 「少林足球」发音

  我会同个女仔讲我爱佢! 「大话西游之仙履奇缘」发音

  好晕啊想喺女仔面前扮型吓嘛? 「哆啦a梦--伴我同行」发音

  以前都有个女仔噉讲过 「大话西游之仙履奇缘」发音

  大家真系对于我同呢个女仔嘅嘢一啲兴趣都冇? 「低俗喜剧」发音

  咩呀?你系女仔嚟嘅? 「九品芝麻官」发音

  原来嗰个女仔 「大话西游之仙履奇缘」发音

  争啲唔记得有女仔喺度㖭 「低俗喜剧」发音

  佢系个女仔,好玩得噶喇。 「少林足球」发音

  唔好意思呀两位,其实佢系女仔嚟嘅。阿爸。 「九品芝麻官」发音

  使你教乜?阿哥呀,你咁都得?人哋系女仔嚟嘅。 「九品芝麻官」发音


  Help Save Cantonese and Keep This Language Alive!

  Content on this site is licensed under license common creative 0, except where otherwise noted.

  shyyp.net®, formerly known as ykyi.net, has served since 2010.

  Proudly Hosted in Hong Kong.